Privacybeleid

Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden aanvaardt.

Papillon Toys Ltd (VS) Inc (“Papillon Toys”) zet zich in om uw online privacy te beschermen bij een bezoek aan onze website. Het doel van ons beleid is om u te informeren over de soort gegevens die wij online over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, over hoe wij die gegevens kunnen gebruiken en of wij ze met iemand delen. Wij verzoeken u deze mededeling te lezen. Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met ons privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met dit beleid, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Dit beleid is alleen van toepassing op onze online privacypraktijken. Papillon Toys zal u regelmatig extra online ervaringen en activiteiten aanbieden. Het kan zijn dat een aantal van de functies die we hieronder beschrijven op dit moment misschien nog niet beschikbaar zijn op de website. Wanneer wij meer functies aan onze website toevoegen, zullen wij ons privacybeleid wijzigen voor een goede weergave van onze verzamel- en gebruikspraktijken.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen, behandelen we altijd in overeenstemming met het privacybeleid dat wij voeren op het moment dat de gegevens worden verzameld. EEN SPECIALE OPMERKING VOOR OUDERS EN WETTIGE VOOGDEN: Papillon Toys houdt zich aan de Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”, Wet voor de bescherming van privacy van kinderen op internet). COPPA is een wet in de Verenigde Staten die de manier regelt waarop gegevens van kinderen op online websites kunnen worden verzameld en gebruikt. We verzamelen of gebruiken geen gegevens op een manier die in strijd is met de COPPA. Bovendien hoeft u, zoals hieronder in detail wordt vermeld, geen persoonlijke gegevens te verstrekken om toegang te verkrijgen tot de functies van onze website.

Meer informatie over de COPPA vindt u op: http://www.ftc.gov/kidzprivacy Conform de COPPA moeten wij ouders en wettige voogden informeren over de manier waarop we gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Ook mogen volgens de COPPA kinderen jonger dan 13 jaar bepaalde functies van onze website niet gebruiken zonder dat hun ouders en voogden ons daartoe toestemming hebben gegeven. Papillon Toys vindt de privacy van gebruikers – speciaal in het geval van kinderen jonger dan 13 jaar – zeer belangrijk. Ouders wordt ten zeerste aangeraden om deel te nemen aan de online activiteiten van hun kinderen en om het gebruik van e-mail en andere elektronische communicatiemiddelen door hun kinderen in de gaten te houden.

U kunt ons helpen de privacy van uw kind te beschermen door hem/haar te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken op deze website of enige andere website zonder uw toestemming. Als je jonger bent dan 18, lees dit beleid dan samen met je ouders of wettige voogden door en stel vragen over dingen die je niet begrijpt.

Kinderen jonger dan 13 moeten toestemming van hun ouders of wettige voogd krijgen voordat zij hun e-mailadres of andere persoonlijke gegevens kunnen verstrekken aan Papillon Toys Marketing of iemand anders op het internet. Lees onderstaande informatie om vertrouwd te raken met ons privacybeleid voor de website, zodat u optimaal kunt profiteren van alle leuke activiteiten op onze website voor u en uw gezin.

Houd er rekening mee dat deze website en de servers die deze website beschikbaar stellen zich in de VS bevinden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de overdracht, verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens door deze website. 1.
Verzamelt Papillon Toys persoonlijke gegevens van mij als ik 13 jaar of ouder ben? Wij verzamelen en bewaren online geen persoonlijke gegevens van u, tenzij u deze vrijwillig hebt gegeven en u 13 jaar of ouder bent, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via e-mail met een vraag over een van onze producten of onze website. Iedereen kan van onze website genieten zonder daarvoor persoonlijke gegevens te moeten verstrekken aan Papillon Toys.

Dat betekent dat u onze website kunt bezoeken zonder dat u zich bij ons hoeft te registreren. 2.
Verzamelt Papillon Toys persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar? We verzamelen en bewaren online geen persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar zonder toestemming van een ouder of wettige voogd, behalve in een beperkt aantal gevallen wanneer de wet dit voorschrijft en zoals beschreven in dit beleid.

Papillon Toys kan zonder uw toestemming een e-mailadres en voornaam verzamelen van uw kind jonger dan 13 jaar, maar alleen in de volgende bijzondere gevallen: Als een kind jonger dan 13 jaar ons een verzoek stuurt, bewaren wij zijn/haar e-mailadres lang genoeg om erop te reageren.

Zodra Papillon Toys de vraag heeft beantwoord, verwijderen wij deze gegevens uit ons systeem.

Als een kind jonger dan 13 jaar ons een verzoek stuurt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief per e-mail of voor een andere activiteit die meervoudig online contact met het kind vereist, vragen wij het kind ook het e-mailadres van een ouder of wettige voogd op te geven, zodat we u op de hoogte kunnen brengen en uw ouderlijke toestemming kunnen verkrijgen. 3.
Hoe wij je ouders op de hoogte brengen. Als je nieuwsbrieven of e-mails met aanbiedingen wilt ontvangen, moeten wij dit aan je ouders laten weten. Wij doen dit door jou om je voornaam en het e-mailadres van je ouders te vragen. We sturen dan een e-mail naar je ouders om ons privacybeleid uit te leggen, waarbij we ook vertellen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we van plan zijn deze te gebruiken. Dit geeft je ouders de gelegenheid om ons te laten weten dat wij jou geen toekomstige nieuwsbrieven of e-mails met aanbiedingen mogen sturen.

Als je ouders niet reageren, kunnen wij je de nieuwsbrieven of e-mails met aanbiedingen over Papillon Toys-producten sturen. 4.
Wat doet Papillon Toys met de gegevens die we verzamelen? We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen voor het doel dat wordt aangegeven op het moment dat u of uw tiener of kind (met uw toestemming) deze gegevens verstrekt. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een wedstrijd, gebruiken wij de registratiegegevens om de winnaars in te lichten. Soms, en alleen met toestemming op het moment dat we om informatie vragen, kunnen we ook een e-mail of post aan u of uw tiener of uw kind sturen om u te informeren over nieuwe Papillon Toys-producten, toekomstige website-updates en aanbiedingen. Als we een postadres verkrijgen voor een kind jonger dan 13 jaar, vragen wij om “controleerbare toestemming” van de ouders. We vragen ook om controleerbare toestemming voordat wij informatie versturen. Met uw toestemming kunnen wij u ook informatie verstrekken over andere Papillon Toys-merken, zodat u en uw gezin kennis kunnen maken met producten die wellicht interessant zijn voor u. Als u dergelijk nieuws en productinformatie niet meer wilt ontvangen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via consumerservice@toystate.com.

In onze mailings en e-mails staat ook altijd hoe u aan kunt geven dat u dergelijke informatie in de toekomst niet meer wenst te ontvangen. 5.
Deelt Papillon Toys gegevens over mij met anderen? We verstrekken geen persoonlijke gegevens aan personen buiten Papillon Toys, tenzij dit is vereist door de wet of krachtens de COPPA. Wij verzamelen niet meer persoonlijke gegevens van u dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor uw deelname aan online activiteiten. In sommige gevallen kunnen we voor bepaalde aspecten van onze website gebruik maken van dienstverleners van buiten Papillon Toys. Deze dienstverleners hebben toegang tot anonieme gegevens die wij van u verzamelen op deze website, maar gebruiken deze alleen voor het analyseren van websiteprestaties en voor het mogelijk maken van websitefuncties. Wij verstrekken geen persoonlijk identificeerbare gegevens aan derden.

Feitelijk worden uw e-mails met vragen of uw aanmelding voor nieuwsbrieven of e-mails met aanbiedingen altijd behandeld en beantwoord door onze eigen medewerkers. Het is mogelijk, maar niet waarschijnlijk, dat Papillon Toys uw persoonlijke gegevens vrijgeeft naar aanleiding van een geldige juridische procedure, waaronder een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of gerechtelijk bevel, of zoals toegestaan door de wet, waaronder COPPA. Openbaring van gegevens kan ook terecht zijn om de wettelijke rechten van Papillon Toys te beschermen of in noodgevallen waarbij de fysieke veiligheid in het geding is. Wij zijn van mening dat deze gebeurtenissen onwaarschijnlijk zijn, maar ze zijn wel mogelijk.

Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om de reikwijdte en de gevolgen van een dergelijke openbaring te beperken. 6.
Heeft u links naar adverteerders of andere websites? Wij hebben geen reclame van derden op onze website. Andere websites, waaronder websites die zijn gericht op kinderen, kunnen wel links naar onze website bevatten. Wij hebben geen zeggenschap over het privacybeleid of de inhoud van andere websites met een link naar onze website. Deze andere websites kunnen cookies gebruiken, gegevens verzamelen of om persoonlijke gegevens vragen.

Wij hebben geen invloed op deze praktijken en raden u dan ook sterk aan om het van toepassing zijnde privacybeleid van de websitesponsor te controleren bij links naar andere websites. 7.
Gebruikt Papillon Toys cookies? Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op uw harde schijf, niet op onze website. Cookies bespioneren u niet en tasten ook niet op andere wijze uw privacy aan, ze kunnen uw harde schijf niet binnendringen en gegevens stelen. Integendeel, ze helpen u om zo gemakkelijk mogelijk op een website te navigeren.

Wanneer u onze website bekijkt, slaan wij geen gegevens op uw computer op in de vorm van een “cookie” of soortgelijk bestand. 8.
Hoe zorgt u dat de gegevens die ik u geef veilig zijn? Wij doen onze uiterste best de veiligheid van de door u verstrekte gegevens te waarborgen. Wij gaan zeer zorgvuldig te werk om te zorgen dat de overdracht van gegevens van uw pc naar onze computers veilig verloopt. Helaas kan elektronische communicatie via het internet nooit volledig worden gegarandeerd. Hoewel wij ernaar streven om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, kan dev.papillon.allengerritsen.com geen garantie geven voor de veiligheid van gegevens die u ons verstrekt en u doet dit dan ook op eigen risico. Uitsluitend voor interne doeleinden bewaren wij uw e-mailadres wanneer u ons een e-mail stuurt met een verzoek om informatie, wij bewaren uw e-mailadres en het verzoek dan op een locatie zonder openbare toegang.

Als je een kind jonger dan 13 jaar bent, verwijderen we je e-mailadres van je verzoek voordat wij een afdruk van het verzoek bewaren op een locatie zonder openbare toegang. 9.
Hoe kan ik contact met u opnemen met betrekking tot uw privacypraktijken? Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u ons een e-mail sturen via onze contactpagina.